Dashboard
วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้
ไม่เห็นภาพรวมธุรกิจ
ไปต่อทางไหนไม่รู้
ไม่สามารถประเมินการทำงานได้
Dashboard

Oho ข้อมูลมาครบ!

คุยกี่คน แอดมินคนไหนคุย ลูกค้าให้กี่ดาว แยกรายวัน รายเดือน ให้ธุรกิจเห็นภาพรวม Performance แบบครบจบทุกมุมมอง

ภาพรวมธุรกิจ ในที่เดียว
รวมข้อมูลภาพรวมธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียว จำนวนลูกค้าที่คุย สัดส่วนลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ช่วงเวลาที่ลูกค้าทักเข้ามา ลูกค้าที่คุยเยอะที่สุด
คลิกดูภาพตัวอย่าง
รวมข้อมูลทุกช่องทางไว้ที่เดียว
ดูข้อมูลภาพรวมของทั้ง 3 ช่องทางได้ทั้งใน LINE OA, Facebook และ Instagram เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่าลูกค้าแต่ละช่องทางเป็นใคร ทักมาเรื่องอะไร ทักช่วงไหน
คลิกดูภาพตัวอย่าง
สรุปข้อมูลการบริการลูกค้า
เห็นจำนวนและสัดส่วนเคสที่เปิดใหม่และเคสที่ได้รับการแก้ไขสำเร็จ เวลารอรับบริการ เวลาทั้งหมดในการให้บริการเคสนั้นๆ รวมถึงช่วงเวลาเปิดปิดเคส และจัดอันดับแท็ก
คลิกดูภาพตัวอย่าง
วัดประสิทธิภาพแอดมินได้ง่าย
เห็นสถิติการบริการโดยรวมของทีมงาน ใช้เวลานานแค่ไหนในการเข้าไปตอบเคสลูกค้า ทีมงานคนไหนตอบลูกค้าและแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด คนไหนสามารถจบเคสได้ด้วยตนเอง เพื่อประเมินผลการทำงานรายบุคคลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
คลิกดูภาพตัวอย่าง
วิธีใช้งาน
Dashboard
เริ่มเรียนรู้วิธีใช้งานพีเจอร์ Dashboard เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการทำงานร่วมกันในทีมแอดมิน และการจัดดการข้อมูลลูกค้าแบบโอ้โห!
อ่านวิธีการใช้งาน
พร้อมแล้ว เริ่มใช้งานฟรี!
ทดลองใช้ฟรี คลิก!
เชื่อมต่อเพจของคุณฟรีทันที!