วางแผน Personalized marketing ยิงแอดได้ตรงเป้า ด้วยพลังของการเก็บข้อมูลลูกค้า CRM ที่ทีมการตลาดต้องรู้ (ฉบับปี 2024)
เปิดเคล็ดลับความสำคัญของการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ส่งผลให้ทีมการตลาดสามารถวางแผน Personalized marketing และยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
Pie Piraya
Product Marketer

วางแผน Personalized marketing ยิงแอดได้ตรงเป้า ด้วยพลังของการเก็บข้อมูลลูกค้า CRM ที่ทีมการตลาดต้องรู้ (ฉบับปี 2024)
ในภาพรวมธุรกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรใดๆ ที่มีเป้าหมายที่จะปิดการขายและเพิ่มรายได้ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่สามารถมีส่วนช่วยอย่างมากต่อผลลัพธ์เหล่านี้ คือการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เมื่อเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า ทีมการตลาดสามารถพัฒนาแคมเปญที่ตรงเป้าหมายซึ่งตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและการเติบโตของธุรกิจโดยรวม

ผลสำรวจจากเว็บไซต์ edq.com
50% ของแบรนด์ที่ขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูลสถิติ  สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น

การเก็บข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตาม จะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ความชอบ และรูปแบบการซื้อ ด้วยความรู้นี้ ทีมการตลาดสามารถปรับแต่งข้อความและข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในระดับนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสในการแปลงโอกาสในการขายเป็นยอดขายอีกด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลลูกค้ายังช่วยให้ทีมการตลาดสามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยอาศัยหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่าการสันนิษฐาน . ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม นักการตลาดสามารถค้นพบข้อมูลอันมีค่าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และระบุโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโต

ช่วยพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ Personalized marketing เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ

  Personalized Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ ระบบ CRM, ระบบเก็บข้อมูล, ระบบบริการลูกค้า เข้ามาช่วยสำหรับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะส่งผลให้ทีมการตลาดสามารถคิดแคมเปญหรือโฆษณาที่ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ในแบรนด์ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

 ซึ่งการจะทำ Personalized Marketing  นั้น แน่นอนว่าข้อมูลลูกค้าเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดสำหรับการ เพราะหากขาดจากข้อมูลลูกค้า แบรนด์ก็ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ หากธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลที่ระบุแนวโน้ม รูปแบบ และความชอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้นักการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ ช่องทาง และการส่งข้อความของตนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น การวิเคราะห์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการริเริ่มทางการตลาดได้อย่างมาก

ประโยชน์ของการทำ personalized marketing ต่อธุรกิจ

เพิ่มความไว้วางใจและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

การรวบรวมข้อมูลลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความต้องการและความชอบของเป้าหมาย ด้วยการปรับเปลี่ยนการสื่อสารการตลาดส่วนบุคคล ธุรกิจจะสร้างความไว้วางใจ กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม ลูกค้าจะรู้สึกได้ว่าแบรนด์ใส่ใจในตัวพวกเค้าจริงๆ และประทับใจหากได้รับข้อเสนอ คำแนะนำ และการอัปเดตที่ปรับที่เหมาะกับความสนใจของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรนด์หรือธุรกิจในระยะยาว

ช่วยติดตามและวัดประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาด  ยิงแอดได้ตรงเป้า

การเก็บข้อมูลลูกค้า ยังช่วยติดตามและวัดผลว่าทีมการตลาดของคุณทำได้ดีแค่ไหน ด้วยการตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เช่น อัตราคอนเวอร์ชัน ต้นทุนการได้ลูกค้า และมูลค่าช่วงชีวิตของลูกค้า(CLV = Customer Lifetime Value) รวมถึงวัดผลได้ง่ายว่าแอดโฆษณาที่ยิงไปนั้นได้ลูกค้ากลุ่มที่เป็นเป้าหมายจริงๆ หรือไม่  ทีมการตลาดสามารถประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ของตนและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

บทบาทการทำงานของระบบ CRM จัดการข้อมูลลูกค้า

  1. การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์: ระบบ CRM หรือระบบจัดการลูกค้า มักมีพื้นที่หรือฟีเจอร์ที่เก็บข้อมูลแบบรวมสำหรับข้อมูลลูกค้า ทั้งข้อมูลติดต่อ ประวัติการซื้อ ประวัติส่วนตัว เช่น วันเกิด โปรโมชั่นที่สนใจ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ความชอบ และการโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบ CRM นำเสนอความสามารถในการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และแนวโน้มของลูกค้า ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าแล้วนำไปสร้างแคมเปญ, แอดโฆษณา รวมถึงบรอดแคสต์หาลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย ทำให้ไม่เสียเงินฟรีๆ ไปกับงบโฆษณา เพิ่มยอดขายได้ง่ายมากขึ้น
  3. ระบบอัตโนมัติและการบูรณาการ: ระบบ CRM หรือ Omnichannel platformสำหรับธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกับช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการตลาดโซเชียลมีเดีย ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านหลายช่องทาง ทั้ง Facebook, LINE OA, Instagram หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น คุณสมบัติการทำงานแบบบูรณาการนี้จะเพิ่มความคล่องตัวในการป้อนข้อมูลและอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าแบบเรียลไทม์ให้กับธุรกิจ

สรุปแล้ว ข้อมูลลูกค้ามีส่วนช่วยและเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ    ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบ CRM หรือระบบเก็บข้อมูลลูกค้า  ธุรกิจจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันที่ช่วยสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalized marketing) และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับตลาดเป้าหมาย

  ทีมการตลาดจะสามารถสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย ปิดการขาย และเพิ่มรายได้โดยรวมได้มากขึ้น อีกทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลจริง และบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนในท้ายที่สุด

หากกำลังสนใจหาเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้ร่วมกัน แชร์หรือเรียกดูข้อมูลลูกค้าที่เก็บได้ระหว่างหลายๆ ทีม เราขอแนะนำ Oho Chat  ระบบจัดการแชทบริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพทีมแอดมิน ครบ จบในที่เดียว ที่จะช่วยให้คุณได้เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบมากขึ้น สามารถจำแนกแยกประเภทกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดาวโหลดไฟล์ csv ออกมาเพื่อนำไปใช้ใน LINE OA เพื่อให้บรอดแคสต์ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทราบทันทีว่าลูกค้าทักมาจาก Facebook แอดตัวไหน รวมถึงช่วยรวมแชทลูกค้าจากทุกช่องทางมาไว้ในที่เดียว ช่วยลดงานแอดมิน ไม่ต้องสลับแชทไปมาในการตอบ เพราะระบบของเราช่วยกรองและรวมแชทลูกค้าทั้งหมดมาให้แล้ว ทดลองใช้ได้แล้ววันนี้ ฟรี 14 วัน

พร้อมแล้ว เริ่มใช้งานฟรี!
ทดลองใช้ฟรี คลิก!
เชื่อมต่อเพจของคุณฟรีทันที!