10 ตัวย่อคำศัพท์ที่ชาวทีมขายต้องรู้
ยกระดับความเป็นมืออาชีพให้ชาวทีมขายขึ้นไปอีกขั้น! 10 ตัวย่อคำศัพท์ที่ชาวทีมขายควรรู้ เอาไปใช้ในการทำงานได้จริงแน่นอน โอ้โหแชทขอยืนยัน
spcharistree

10 ตัวย่อคำศัพท์ที่ชาวทีมขาย (Sales ) ต้องรู้

เพราะกระบวนการขายไม่ใช่แค่นำสินค้าหรือบริการไปเสนอ แต่คือความเชื่อใจของลูกค้าที่ต่อคนขายไปจนถึงแบรนด์

  1. CRM (Customer Relationship Management) คือ ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นิยมเป็นอย่างมาก สามารถช่วยติดตามประวัติการซื้อ การติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการบริหารจัดการลูกค้าได้มากขึ้น
  2. SQL (Sales Qualified Lead) คือ กลุ่ม Lead ที่ได้รับการรองรับจากทีมการตลาดว่าพร้อมสำหรับการขายแล้ว ทีมขายสามารถนำเสนอสินค้าได้เลยเพราะมีโอกาสจะซื้อสินค้าหรือบริการสูงกว่ากลุ่มคนทั่วไป
  3. BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของลูกค้าในการซื้อ โดยพิจารณางบประมาณ อำนาจการตัดสินใจ ความต้องการ และระยะเวลาเป็นต้น
  4. SPIN (Situation, Problem, Implication, Need-Payoff) คือ กระบวนการสอบถามลูกค้าเพื่อเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ และความต้องการของพวกเขาเพื่อนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค
  5. ROI (Return on Investment) คือ อัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากผลกำไรที่ได้รับจากการขาย ใช้ในการวัดความสำเร็จของการลงทุน มักจะมีการคำนวณจุดคุ้มทุนและระยะเวลาในการสร้างกำไรด้วยเสมอ
  6. AE (Account Executive) คือ บุคคลในทีมขายที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าและทำการขายให้กับองค์กรหรือบริษัท
  7. PQL (Product Qualified Lead) คือ กลุ่มลูกค้าที่สร้างความสนใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและพร้อมที่จะพิจารณาการซื้อ
  8. Objection Handling คือ กระบวนการที่จะจัดการข้อโต้แย้งเพื่อเป็นการลดความสงสัยของลูกค้า เพราะถึงแม้ว่าการตอบข้อโต้แย้งนั้นเป็นการลดข้อสงสัยของลูกค้า แต่บางครั้งคำตอบของคุณก็อาจทำให้ลูกค้าเสียหน้าได้เช่นกัน
  9. CRM (Closed-Won, Closed-Lost) คือ สถานะของการขายที่บอกถึงว่าสามรถปิดการขายได้สำเร็จหรือไม่
  10. SFA (Sales Force Automation) คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการขาย เช่นการติดตามลูกค้า การจัดการโอกาสด้านการขาย และการสร้างรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

‘เพราะหน้าที่ของทีมขายไม่ได้มีแค่ขายสินค้าหรือบริการแต่คือการใส่ใจความรู้สึกของลูกค้าเช่นกัน’ โอ้โหแชทเข้าใจในสิ่งนี้ดี เราจึงเป็นระบบรวบรวมแชทที่สามรถรวบรวมข้อมูลของสินค้าและบริการรวมถึงข้อมูลของลูกค้าได้ในที่เดียว เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถทำงานและสร้าง Customer Relationship Management ได้ง่ายขึ้น สนใจทดลองใช้ฟรี คลิก

พร้อมแล้ว เริ่มใช้งานฟรี!
ทดลองใช้ฟรี คลิก!
เชื่อมต่อเพจของคุณฟรีทันที!