เรื่องราวของโอ้โหแชท

Oho Chat (บริษัท โอ้โห เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด)
ผู้พัฒนาระบบจัดการแชทบริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพทีมแอดมิน
Sales และ Support เพื่อยกระดับ Customer Experience (CX) ทุกช่องทาง
ให้ธุรกิจพร้อมก้าวสู่ยุค Marketing 5.0


โอ้โหแชท ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
ฟีเจอร์ที่ครบครัน แต่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ดูแลได้ด้วยบุคลากรที่ไม่ต้องมี
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ทางด้านนวัตกรรม โอ้โหแชทพัฒนาภายใต้หลักคิด
Collaborative Intelligence ที่ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดจากการทำงาน
ร่วมกันของมนุษย์ และ AI เช่น การตอบแชทร่วมกันระหว่างแอดมิน
และแชทบอท ที่เป็นไปอย่างราบรื่น
Oho Chat (บริษัท โอ้โห เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด)
ผู้พัฒนาระบบจัดการแชทบริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพทีมแอดมิน Sales และ Support เพื่อยกระดับ Customer Experience (CX) ทุกช่องทาง ให้ธุรกิจพร้อมก้าวสู่ยุค Marketing 5.0

โอ้โหแชท ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ฟีเจอร์ที่ครบครัน แต่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ดูแลได้ด้วยบุคลากรที่ไม่ต้องมีพื้นฐานด้าเทคโนโลยี ทางด้านนวัตกรรม โอ้โหแชทพัฒนาภายใต้หลักคิด Collaborative Intelligence ที่ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดจากการทำงานร่วมกันของมนุษย์ และ AI เช่น การตอบแชทร่วมกันระหว่างแอดมิน และแชทบอท ที่เป็นไปอย่างราบรื่น

ทำไมถึงต้องใช้บริการ Oho Chat?

บริการธุรกิจกว่า
2000 ราย
ข้อมูลปลอดภัยตามมาตรฐาน
PDPA
พัฒนาโดยทีมไทย
เข้าใจทุกความต้องการ

คุณค่าของเรา

ซอฟต์แวร์คุณภาพสากล
โดยคนไทย
คำนึงถึงผู้ใช้งาน
เป็นศูนย์กลาง
ทำงานอย่างเป็นระบบ
เติบโตอย่างมั่นคง
ปัจจุบัน โอ้โหแชทเริ่มแก้ปัญหาการดูแลลูกค้า
จากช่องทางแชทเป็นหลัก แต่แผนระยะยาวของเราคือ
การเป็นศูนย์กลางการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ครอบคลุม
ทุกช่องทาง ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้ธุรกิจมั่นใจว่าการสร้างประสบการณ์ (CX) ที่ดี
ไม่ใช่เรื่องยากและราคาสูงอีกต่อไป
ปัจจุบัน โอ้โหแชทเริ่มแก้ปัญหาการดูแลลูกค้าจากช่องทางแชทเป็นหลัก แต่แผนระยะยาวของเราคือการเป็นศูนย์กลางการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ครอบคลุมทุกช่องทาง ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ธุรกิจมั่นใจว่าการสร้างประสบการณ์ (CX) ที่ดีไม่ใช่เรื่องยากและราคาสูงอีกต่อไป

ข้อความจากผู้บริหาร

“ทุกครั้งที่เราสนทนาหรือเดโมกับลูกค้า นั่นคือการเรียนรู้ที่มีค่าของทีม
เราเองก็ใช้โอ้โหแชทในการให้บริการลูกค้าจากหลากหลายช่องทางเช่นกัน
หลายครั้งเสียงสะท้อนจากลูกค้า ก็คือสิ่งที่ทีมของเราอยากได้เช่นเดียวกัน”
“ทุกครั้งที่เราสนทนาหรือเดโมกับลูกค้า นั่นคือการเรียนรู้ที่มีค่าของทีมเราเองก็ใช้โอ้โหแชทในการให้บริการลูกค้าจากหลากหลายช่องทางเช่นกัน
หลายครั้งเสียงสะท้อนจากลูกค้า ก็คือสิ่งที่ทีมของเราอยากได้เช่นเดียวกัน”
คุณฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ (โจ้)
CEO
“ความท้าทายคือการทำให้ลูกค้าไว้วางใจให้ธุรกิจของเขา
มาเชื่อมต่อแบบ 24/7 ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่หินสุดๆ ของคนทำระบบรวบแชท
เพราะแชทเดียวก็หลุดไม่ได้ นั่นคือ mindset ของทีมเรา”
“ความท้าทายคือการทำให้ลูกค้าไว้วางใจให้ธุรกิจของเขามาเชื่อมต่อแบบ 24/7 ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่หินสุดๆ ของคนทำระบบรวบแชท เพราะแชทเดียวก็หลุดไม่ได้ นั่นคือ mindset ของทีมเรา”
คุณรพี สุวีรานนท์ (รพี)
CTO

รู้จัก ”น้องโอ้โห”

น้องโอ้โห มาสคอตของเรา มาพร้อมกับ
ความน่ารัก คล่องแคล่ว เป็นกันเอง
อีกทั้งความตั้งใจที่อัดแน่นในการอยาก
ช่วยดูแลลูกค้า และเป็นตัวช่วยตอบ
ทุกคำถามที่ทุกคนสงสัยรวมถึงไขข้อข้องใจ
ต่าง ๆ ให้คุณได้อุ่นใจกับการบริการ
ที่ว่องไวและความเป็นมืออาชีพของเรา

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้ร่วมลงทุนกับเรา

โอ้โหแชทได้รับการบ่มเพาะจากบุญมีแล็บ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและเทคโนโลยีด้านข้อมูล
อ่านเพิ่มเติม
โอ้โหแชทระดมทุนรอบ Seed round จาก NVEST
อ่านเพิ่มเติม
พร้อมแล้ว เริ่มใช้งานฟรี!
ทดลองใช้ฟรี คลิก!
เชื่อมต่อเพจของคุณฟรีทันที!